Om os

Dansk Cøliaki Forening er en patientorganisation med omkring 3.000 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1975 og repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis samt deres pårørende.

Foreningen drives i stor udstrækning på frivillig basis og finansieres af medlemskontingenter, annonceindtægter, offentlige tilskud og private fonde

Vision og mission

Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis. Vi ser det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og dermatitis herpetiformis samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre.

Mål

Vi har fire overordnede målsætninger:

  • Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
  • Empowerment og sygdomsmestring.
  • Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
  • At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med vores mål i Strategi 2020.

Organisation

Foreningens aktivgrupper drives af mange frivillige kræfter. Frivilligheden er central i Dansk Cøliaki Forening. Bestyrelsen består af fem til ni bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen vælger. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af administrationen og er beliggende i Valby i København.

Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter.

Vedtægter for Dansk Cøliaki Forening

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen i 2018.

01-09-2019 00:00

Dato IKKE fastsat, men det bliver i september. Dato, tidspunkt og detaljer kommer senere.

05-09-2019 18:30

Kommunen inviterer medlemmerne til at se det nye Sundhedscenter, og vi hører om, hvad vi som lokalforening kan bruge huset til.

 

 

06-09-2019 00:00

Vranum Bakkehus ved Viborg 6/9-8/9 2019

08-09-2019 11:00

Turen går til Løve Mølle og Mjødbryggeriet Petersen & Sønner, hvor vi får rundvisning i møllen, spiser frokost sammen, går hen til bryggeriet og slutter arrangementet af med rundvisning og mjødsmagning.

01-10-2019 00:00

Middag for voksne med cøliaki i Brønshøj. Det bliver i oktober - præcis dato kommer senere.