Om os

Dansk Cøliaki Forening er en patientorganisation med omkring 3.000 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1975 og repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis samt deres pårørende.

Foreningen drives i stor udstrækning på frivillig basis og finansieres af medlemskontingenter, annonceindtægter, offentlige tilskud og private fonde.

Vision og mission

Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis. Vi ser det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og dermatitis herpetiformis samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre.

Mål

Vi har fire overordnede målsætninger:

  • Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
  • Empowerment og sygdomsmestring.
  • Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
  • At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med vores mål i Strategi 2020.

Organisation

Foreningens aktivgrupper drives af mange frivillige kræfter. Frivilligheden er central i Dansk Cøliaki Forening. Bestyrelsen består af fem til ni bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen vælger. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af administrationen og er beliggende i Valby i København.

22-04-2018 13:30

Kom til vores næste arrangement, hvor vi skal høre om historier fra Kloster over Akademi og til et moderne gymnasium og kostskole. Kom gerne selv om du geografisk hører til en anden aktivgruppe.  

30-04-2018 18:30

Kom og hør om glutenfrie produkter, få smagsprøver og rabat på dine gluten-, laktose og sukkerfrie indkøb.

25-05-2018 16:00

Glæd dig til sjov, hygge og læring sammen med andre 10-14 åre børn med cøliaki.

26-05-2018 10:00

Lær at bage glutenfrit brød - både godt og sundt!

02-06-2018 10:00

Lær at bage glutenfrit brød - både godt og sundt!