Om os

Dansk Cøliaki Forening er en patientorganisation med omkring 3.000 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1975 og repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis samt deres pårørende.

Foreningen drives i stor udstrækning på frivillig basis og finansieres af medlemskontingenter, annonceindtægter, offentlige tilskud og private fonde

Vision og mission

Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis. Vi ser det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og dermatitis herpetiformis samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre.

Mål

Vi har fire overordnede målsætninger:

  • Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
  • Empowerment og sygdomsmestring.
  • Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
  • At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med vores mål i Strategi 2020.

Organisation

Foreningens aktivgrupper drives af mange frivillige kræfter. Frivilligheden er central i Dansk Cøliaki Forening. Bestyrelsen består af fem til ni bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen vælger. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af administrationen og er beliggende i Valby i København.

Vedtægter

Her kan du læse foreningens vedtægter.

Vedtægter for Dansk Cøliaki Forening

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen i 2018.

10-05-2019 00:00

Tidspunkt og detaljer følger senere.

11-05-2019 00:00

Mød en læge, diætist og psykolog til temadag omkring København. Sted og tidspunkt følger.

12-05-2019 10:30

Det er for hele familien, børnenes kammerater og for dig der er alene ….
Der er ingen begrænsning for, hvem du kan tage med!

24-05-2019 00:00

Tilmeldingen åbner den 2. februar 2019! Husk - det er først til mølle!

For børn på 10-14 år på Bøsøre Camping 24/5-26/5 2019

25-05-2019 00:00

Tidspunkt og detaljer følger.