Hvad er "særlig svær cøliaki" og gælder 67-16 § 41?

31-01-17 13:44

Hvad er "særlig svær cøliaki" og gælder Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 også børn? Vi har spurgt Ankestyrelsen.

I kølevandet på Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 om merudgifter og personkreds er der opstået flere spørgsmål og usikkerheder omkring hvordan principafgørelsen skal fortolkes. Det kan vi på sekretariatet mærke på både medlemmer og sagsbehandlere ude i kommunerne. For at få svar på nogle af spørgsmålene har vi spurgt Ankestyrelsen om følgende:

Hvordan definerer Ankestyrelsen begrebet "særlig svær cøliaki"?

I principafgørelse 67-16 skriver Ankestyrelsen følgende: "Personer med cøliaki [...] kan derimod stadig være omfattet af den personkreds, der er berettiget til dækning af merudgifter efter bestemmelsen i serviceloven. [...] Det kan fx være, hvis der er tale om en særlig svær cøliaki [...]."

Dansk Cøliaki Forening beder Ankestyrelsen om at definere udtrykket "særlig svær cøliaki" og samtidig uddybe de diagnostiske kriterier for "særlig svær cøliaki". Ligeledes ønsker vi en præcisering af, hvem der afgør, om en person har "særlig svær cøliaki" eller ej.

Ankestyrelsen svarer

Vi kan overordnet oplyse, at principafgørelsen 67-16 tager stilling til den særlige bestemmelse i merudgiftsbekendtgørelsens § 2, hvorefter personer med bl.a. cøliaki hidtil har fået dækket
deres merudgifter til diæt. Vi har i principafgørelsen alene for fuldstændighedens skyld nævnt, at
de almindelige betingelser for at være omfattet af hovedbestemmelsen i merudgiftsbekendtgørelsens § 1, også gælder for personer med cøliaki.


Eftersom personer med cøliaki hidtil har været omfattet af § 2 i merudgiftsbekendtgørelsen, har
vi ikke en praksis på, i hvilket omfang personer med cøliaki vil være omfattet af § 1 i
merudgiftsbekendtgørelsen.


Med udtrykket ”særlig svær cøliaki” har vi ikke opstillet særlige diagnostiske kriterier. Vi har
alene taget et forbehold for tilfælde af særlig karakter, hvor borgerens nedsatte funktionsevne
er af så indgribende karakter, at borgeren er omfattet af personkredsen i bekendtgørelsens § 1.
Vi foretager altid en konkret vurderingen af, om en nedsat funktionsevne er af indgribende
karakter i den daglige tilværelse. Dette vil således også være tilfældet i sager om cøliaki. Vi har i
alle sager mulighed for at inddrage lægefaglig bistand i det omfang, det er nødvendigt.

Gælder Principafgørelse 67-16 § 41?

Er det Ankestyrelsens opfattelse, at principperne i Ankestyrelsens principafgørelse 67-16 kan appliceres på servicelovens § 41 og derved påvirke kompensationsmulighederne for børn med cøliaki?

Ankestyrelsen svarer!

Vi kan oplyse, at principafgørelsen 67-16 alene vedrører voksne.

Vi publicerer løbende spørgsmål og svar på http://www.coeliaki.dk/dk/om-coeliaki/faq/.


Klik her for at gå tilbage til forrige side
04-11-2017 10:00

Lær at bage glutenfrit brød - både godt og sundt!

04-11-2017 10:00

Lær at bage glutenfrit brød - både godt og sundt!

04-11-2017 14:00

Alle kommer med favoritbagværk eller noget man har købt.

05-11-2017 11:00

Pizza-kom-sammen i aktivgruppen Syd- og Sønderjylland.

25-11-2017 10:00

Kom med og få inspiration til årets julebag!