Om os

Dansk Cøliaki Forening er en patientorganisation med omkring 2.700 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1975 og repræsenterer personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis samt deres pårørende.

Foreningen drives i stor udstrækning på frivillig basis og finansieres af medlemskontingenter, annonceindtægter, offentlige tilskud og private fonde.

Vision og mission

Vores vision er, at det skal være nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis. Vi ser det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og dermatitis herpetiformis samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre.

Mål

Vi har fire overordnede målsætninger:

  • Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
  • Empowerment og sygdomsmestring.
  • Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
  • At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt.

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med vores mål i Strategi 2020.

Organisation

Foreningens aktivgrupper drives af mange frivillige kræfter. Frivilligheden er central i Dansk Cøliaki Forening. Bestyrelsen består af fem til ni bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen vælger. Sekretariatet har ansvaret for den daglige drift af administrationen og er beliggende i Valby i København.

29-04-2017 10:30

Er du mellem 10 og 14 år og har du lyst til at hygge en dag sammen med andre børn med cøliaki, så sæt kryds i kalenderen den 29. april.

06-05-2017 10:00

Er du i alderen 15–25 år og kunne du tænke dig at bruge en dag på Odense Zoo sammen med andre unge som har cøliaki? Så skal du læse med her.

07-05-2017 10:00

Mere information kommer senere.

16-05-2017 18:00

Vi vil gerne markere den internationale cøliakidag dem et social arrangement i den lille café Social på Nørrebro.

19-05-2017 10:00

Kom med på picnic ved Vigen Strandpark i Roskilde.